بازهم شهردار انتخاب نشد
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٩  کلمات کلیدی:

 جلسه صبح امروز شوراي شهر رشت به منظور انتخاب شهردار اين شهر، بار ديگر بدون نتيجه پايان يافت تا عصر فردا در جلسه ديگري تكليف شهردار رشت مشخص شود.
اكنون شوراي شهر رشت براي انتخاب شهردار از ميان گزينه‌هاي خود مردد مانده است و آراي هر يك از گزينه‌ها نشاندهنده يك نوع دوگانگي است كه به نظر ميرسد  بر سر شوراي شهر سايه افكنده است. امري كه بي گمان آن را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند.
هرچند از همان ابتدا و با مشخص شدن تركيب شوراي شهر رشت، ميشد حدس زد كه برخي مشكلات در اين شورا بروز خواهد كرد، اما بايد توجه داشت آنچه از ميان  اين اختلاف سليقه‌ها كه بي گمان ناشي از شاكله هاي فكري متفاوت است، بايد تجلي يابد، تنها حل مسائل شهري و پاسخگويي به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و رفاهي شهرونداني است كه تاكنون بارها خواسته ها و تمايلات خود را به اشكال مختلف بروز داده اند.