بيانيه كميته خبرنگاران خانه مطبوعات گيلان
ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۱۸  کلمات کلیدی:

 كميته خبرنگاران خانه مطبوعات گيلان به مناسبت فرارسيدن روز خبرنگار بيانيه اي صادر كرد كه بدين قرار است:

سوگند به قلم و آنچه كه مي نويسد

قلم توتم من است
امروز سالروز شهادت مظلومانه‌ي يك خبرنگار ايراني است كه در اسارت طالبان وحشت و خشونت با خون خود وضويي گرفت و تن به خاك داد.
شهيد محمود صارمي با فديه‌ي خون خود فرياد تلخ مظلوميت انسانهايي شد كه نام خبرنگار را بر پيشاني دارند و حالا باز هم 17 مرداد رسيد، روز خبرنگار، روزي كه نام ما را بر آن گذارده‌اند، روزي كه قرار است از ما تجليل شود، از ما خبرنگاران، ما روزنامه نگاران، از كساني كه از جنس خبر هستند و به دنبال خبر، كساني كه تمام زندگيشان و دغدغه هايشان رساندن خبر به مردم است چرا كه دانستن حق مردم است. مردم تشنه خبر هستند و ناقل خبر، براي آنها كه ولي نعمت ما هستند.
اما سال به سال كه ميگذرد ارج و قرب نداشته‌امان بازهم در معرض نزول است، دامنه‌ي بي پناهي هايمان از دفتر تحريريه نشريه آغاز ميشود، همانجايي كه خانه دوم ماست.
اگرچه نميخواهيم نگرانيهاي روزنامه نگاران و خبرنگاران استان را در حد خواستهاي صنفي كاهش دهيم اما نميتوانيم اين واقعيت را هم كتمان كنيم كه تا زماني كه به حداقلهاي معيشتي اين قشر توجه نگردد، انگيزهها براياطلاع رساني صحيح ميميرد.
دوستان باور كنيم كه حرفهايمان هم ديگر بوي تكرار ميدهد، حرفهايي تكراري، حرفهايي كه از گوشي شنيده ميشود و از گوش ديگر بدر. خسته شديم از بس كه گفتيم و نشنيدند دردهايمان را.
اين روزها دامنه غريبي‌هايمان به خطرات جاني هم رسيده، نمونه آخرينش را ديگر همه ميدانيم.
دوستان بازهم به خاطر عشقمان كارمان را ادامه ميدهيم و اميدواريم تا دايره تساهل و تسامح مسئولان وسيعتر گردد و تحملشان از انتقاد خبرنگاران بيشتر.
شايان ذكر است در پايان اين بيانيه با برنامه انجمن صنفي روزنامه نگاران در تهران ابراز همدردي گرديد.