بيلبوردها، درختان را تهديد ميكنند
ساعت ٧:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۸  کلمات کلیدی:

 طي ماههاي اخير، نصب تابلوهاي بزرگ تبليغات شهري (بيلبوردها) در ميادين و خيابانهاي رشت بطور چشمگيري افزايش يافته به نحوي كه به نظر ميرسد اين تابلوهاي تبليغاتي به جزيي تفكيك ناپذير از معابر رشت تبديل شده اند.

اما آنچه در اين ميان مايه تاسف است اينكه شركتهاي تبليغاتي مجري به منظور در معرض ديد قرار دادن تابلوهاي خود اقدام به قطع شاخه هاي درختان كرده اند به عنوان نمونه در چهارراه گلسار پس از نصب يك تابلوي بزرگ جديد، چون درختان جلوي آن مانعي براي ديد بهتر تابلو بودند، اقدام به قطع شاخه ها آن شد بگونه‌اي كه از اين درختان تنها تنه اي با چند شاخه كوچك باقي ماند!
اكنون بايد پرسيد كه به چه مجوزي اجازه قطع شاخه‌هاي اين درختان را براي بهره برداري يك شركت خصوصي داده شده است و با توجه به افزايش تعداد بيلبوردها آيا با تداوم چنين اقدام چيزي از درختان رشت باقي ميماند؟
هرچند تابلوهاي تبليغاتي ويژگي ناگزير شهرهاي امروزي محسوب ميشوند اما چنين امري نبايد موجب شود تا فضاي سبز و درختان شهر فدا گردند. چرا كه در غير اين صورت صاحبان مغازه ها نيز به همين بهانه ميتوانند براي بهتر ديده شدن، جلوي فروشگاههاي خود را از وجود شاخه هاي درختان پاك كنند!
..............................................
اين شير كه پاكتي بود!
با عرض پوزش از عباس آقا، دوست و همشهري خوبم، عصر ديروز پس از تماشاي بازي تيمهاي فوتبال پگاه رشت و پرسپوليس تهران و ثبت آن نتيجه عجيب خيلي دمق و ناراحت شدم و احساس كردم غرور ورزشي ما گيلانيها بخاطر يكسري كج سليقكيها لگدمال شده است.
صبح امروز كه به روزنامه رفتم ديدم بچه هاي ورزشي روزنامه نيز ناراحت و نگران هستند و مسئول سرويس ورزشي ما هم با تيتر (پگاه شير پاكتي بود!) مطلبي انتقادي در خصوص بازي ديروز نوشته است، از بچه  هاي ورزشي نشريه خواستم كه  با نريمان افشاريان مدير باشگاه پگاه رشت كه سالها قبل با هم در يك دانشكده درس ميخوانديم، تماس گرفته و قراري براي يك ديدار بگذارند، او در اين تماس تلفني به همكار ما گفت:  اين نتيجه برايم باور نكردني است. فردا صبح قرار شد تا همديگر را ببينيم، افشاريان  قبلاً بمن گفته بود تا هفته ششم به جهانپور فرصت ميدهد، اما آيا اين نتيجه...