وب سايت گيلک
ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱۱  کلمات کلیدی:

وب سايت گيلک اولين وب سايت لغتنامه زبان گيلکي با قابليت ترجمه گيلکي به فارسي و فارسي به گيلکي مي باشد
اين سايت امکان جستجوي واژه هاي مشابه و ترکيبي را نيز داراست
وب سايت گيلک در تابستان 1381 به ثبت رسيد و در شهريور 1382 به طور رسمي آغاز به کار کرد
اين وب سايت با استفاده از 3 فرهنگ لغت زير بانک لغتنامه خود را کامل کرده است
1- فرهنگ لغت استاد ستوده
2- فرهنگ لغت استاد مرعشي
3- فرهنگ لغت استاد سرتيپ پور
وب سايت گيلک امکان جستجوي واژه مورد نظر را به طور جداگانه و به صورت مشترک از لغتنامه هاي فوق در اختيار بازديد کنندگان قرار مي دهد
در اين سايت بخشي در نظر گرفته شده است تا در صورت عدم وجود واژه ي گيلکي بازديد کننده بتواند واژه جديد را براي مديريت وب سايت ارسال نمايد تا پس از برسي آن در صورت صحيح بودن وارد بانک گيلک گردد

آدرس سايت