ميرزا را تنها نگذاريد
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۱٦  کلمات کلیدی:

 شخصيت سياسي اجتماعي هر ملتي به شناسنامه تاريخي آن ملت وابستگي دارد و اگر هويت تاريخي يك جامعه مورد دستبرد قرار گيرد، مطمئناً هويت اجتماعي سياسي آن ملت خدشه دار مي شود.
با اين مقدمه، گزارشي كوتاه بر آنچه كه بر خانه ميرزا آمده خواهم داشت و اميدوارم دوستاني  كه در اين مورد خواستار اطلاعات بيشتري بودند  راضي شده باشند.

تابستان سال گذشته در حاليكه خانه ميرزا در حال تخريب بود، بساز و بفروشي آن را خريده و قصد آپارتمان سازي در آنجا را داشت، پس از آنكه شهردار رشت از اين مساله مطلع شد از تخريب كامل آن جلوگيري بعمل آورده و بر اساس مصوبه جلسه 239 شوراي شهر رشت مقرر شد از محل اعتبار خريد خانه فرهنگ در رديف بودجه سال 81، ملك مزبور خريداري و حفاظت شود.
پس از آن، بنياد پژوهشي فرهنگي ميرزا كوچك در مكاتبات فراواني به شوراي شهر اعلام كرد كه در صورت واگذاري اين خانه، مرمت، حفاظت و نگهداري آن را بعهده خواهد گرفت و به عنوان اثري تاريخي از آن حفاظت خواهد كرد.
تلاش بنياد ماهها بعد در اوايل سال 82 به بار نشست و شوراي شهر رشت، نگهداري و مرمت اين خانه را بعهده بنياد پژوهشي و فرهنگي ميرزا كوچك جنگلي گذاشت و اين بنياد مصمم است با استفاده از عكسها، آثار و فيلمهايي كه در دست است، اين خانه را به شكل سابق آن بازسازي نمايد.
در همين رابطه  پرفسور شاپور رواساني مديرعامل بنياد پژوهشي فرهنگي ميرزا در گفتگويي عنوان كرد: خانه ميرزا كوچك بخشي از هويت ملي و تاريخي ما گيلانيان است. بخشي از هويت هر انساني است كه در دنيا بر عليه ظلم حركت مي كند، اما متاسفانه امروز به خانه ميرزا با عشق نگاه نمي‌كنند.
وي افزود: بازسازي خانه ميرزا وظيفه اي است كه بر دوش تمام مردم رشت و گيلان قرار دارد و به همين دليل بنياد پژوهشي ميرزا با افتتاح حساب 154040 نزد بانك ملت شعبه امام خميني رشت با عنوان شماره حساب بازسازي خانه ميرزا آماده دريافت كمكهاي مردم مي باشد.
پرفسور رواساني ادامه داد: اين كمترين كاري است كه مي توانيم براي اين مرد بزرگ انجام دهيم.

او تاكيد كرد: حالا كه ميرزا در بين ما نيست، خاطرات او را تنها نگذاريد.
وي همچنين از تمام گيلانيان درخواست نمود آنچه از نهضت جنگل مي دانند در اختيار بنياد قرار دهند.