اعتدال و توسعه، يك بستر و دو رويا
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۳٠  کلمات کلیدی:

 نظرات دكتر نوبخت از آن جهت اهميتي مضاعف مي يابد كه نشاندهنده تفكرات طيف خاصي از جناح هاي كشور است. طيفي كه از سويي در جرگه اصلاح طلبان و جبهه دوم خرداد قرار نميگيرد و از سوي ديگر تلاش دارد تا حدفاصل خود را با محافظه كاران افراطي حفظ كرده و در افكار عمومي يك تفكر راست تلقي نشود.
شايد به همين خاطر باشد كه اين طيف حزبي به نام اعتدال و توسعه را بنا نهاد. حزبي كه از همان ابتدا تلاش داشت تا همچون كارگزاران هويتي تكنوكرات به خود ببخشد با اين تفاوت كه سمپاتي كارگزاران به جناح چپ بود اما اينان به جناح راست.
هر چند حزب اعتدال و توسعه هرگز نتوانست موفقيتها و اقبال كارگزاران را براي خود تكرار كند اما همانگونه كه كارگزاران در موقعيتهاي خاص مواضع متفاوتي اتخاذ مي كند كه بخشي از آن مربوط به تمايلات سياسي دو طيف كرماني و اصفهاني رهبران آن است، حزب اعتدال و توسعه نيز در زمانها و موقعيتهاي گوناگون، واكنشهاي مختلفي بروز ميدهد. مواضعي كه افكار عمومي آن را دوگانه تعبير ميكند هر چند كه رهبران اعتدال و توسعه اصرار داشته باشند تا آن را ناشي از معتدل بودن حزب خود بدانند.
بدين لحاظ است كه بدرستي نميتوان پيش بيني كرد حزب اعتدال و توسعه در آينده چگونه مواضعي خواهد داشت. مواضعي كه ممكن است اين حزب را به هر سويي سوق دهد. اگرچه بي گمان چنين تغييراتي آن را به دامان جبهه اصلاحات نخواهد غلتاند!
با توجه به چنين شرايطي است كه سخنان نوبخت دبيركل حزب اعتدال و توسعه از اهميتي خاص برخوردارند. حتي اگر او ديگر نماينده نباشد و تا مدتي به سايه رود.