حزب همبستگي و تكرار اشتباهات گذشته
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢  کلمات کلیدی:

 روزنامه شرق به نقل از يك عضو شوراي مركزي حزب همبستگي كه نامش را فاش نكرد، نوشت: براساس آخرين رايزني، حزب همبستگي در انتخابات مجلس هفتم با مجمع روحانيون، مجمع اسلامي بانوان، حزب اسلامي كار و خانه كارگر ائتلاف و رايزني خواهد كرد. وي با متهم كردن جبهه مشاركت و انجمن اسلامي معلمان به انحصارطلبي گفت كه حزب همبستگي با اين دو تشكل ائتلاف نخواهد كرد.

اكنون به نظر ميرسد كه برخي تشكلهاي جبهه دوم خرداد اصرار دارند تا همان اشتباهاتي را كه در هنگام انتخابات شوراها مرتكب شدند، بارديگر در انتخابات مجلس هفتم تكرار كنند!
آنچه مسلم است تاكيد بر افتراقات موجود در ميان برخي تشكلهاي جبهه دوم خرداد كه توسط محافظه كاران تبليغ و متاسفانه از سوي تعدادي از گروههاي كوچكتر جبهه دوم خرداد پيگيري ميشود، نه تنها هيچ نفعي براي احزاب كوچك اين جبهه ندارد بلكه در نهايت موجب تشتت در پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان خواهد داشت.
نتيجه انتخابات اخير شوراها به خصوص در تهران به وضوح نمايانگر عملكرد بي حاصل و خودبزرگ بيني تشكلهايي است كه بدون توجه به پايگاه اجتماعي، وزن واقعي و ظرفيتهاي خود، سهمي بيشتر مطالبه ميكنند. بنابراين تمامي احزاب و تشكلهاي جبهه دوم خرداد بايد از تبديل كردن انتخابات آينده به عرصه اي براي سهم خواهي و يا بزرگنمايي اختلاف سليقه ها پرهيز نمايند.