از رودبار تا هوكايدو
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۸  کلمات کلیدی:

در سال 1369 زلزله اي بزرگ در استان گيلان و بخشي از زنجان رخ داد كه موجب نابودي كامل چند شهر و كشته شدن حدود 50 هزار نفر گرديد. اواخر هفته گذشته زلزله اي با همان ابعاد در هوكايدوي ژاپن به وقوع پيوست كه تنها يك كشته بر جاي گذاشت. به راستي چنين تفاوتي در آمار كشته هاي دو زلزله ايران و ژاپن در چيست؟!

واقعيت آن است كه ساخت و سازهاي استاندارد و مناسب در ژاپن و آمادگي براي مواجهه با بلاياي طبيعي موجب گرديده است تا وقوع زلزله‌اي در 8/7 درجه در مقياس ريشتر تنها يك كشته داشته باشد در حالي كه كشته ها و خسارات زلزله اي با همين ابعاد در رودبار رقم هولناكي را به نمايش مي گذارد.
براين اساس براي آنكه زلزله در ايران چنين پرتلفات نباشد، چاره‌اي نيست كه همان راهي طي شود كه ژاپنيها پيموده‌اند. بنابراين ساخت و سازها در ايران بايد استاندارد شوند و نظارت دقيقي بر آنها صورت گيرد.