اين 138 ميليون دلار ناقابل!
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/۱٤  کلمات کلیدی:

 معاون عمراني استانداري گيلان در جلسه اخير كارگروه گردشگري استان آماري از ميزان درآمد ناشي از ورود گردشگران خارجي به گيلان ارائه داده است، كه به نظر مي رسد با واقعيات موجود همخواني نداشته باشد.
وي مي گويد كه طي سال گذشته 173 هزار گردشگر خارجي به گيلان آمده كه با فرض اقامت 5 روز براي هر گردشگر و هزينه متوسط 800 دلار، پيش بيني مي شود 138 ميليون دلار درآمد نصيب گيلان شده است.
هرچند چنين آماري بر روي كاغذ درست به نظر ميرسد اما در واقعيت اتفاق ديگري مي‌افتد كه جذب 138 ميليون دلار درآمد ناشي از ورود اين تعداد گردشگر خارجي را دور از ذهن مي سازد.
اگر از اين نكته مفهومي بگذريم كه هر مسافر خارجي، گردشگر محسوب نميشود، بايد پرسيد كه بر اساس چه تحليلي اقامت 5 روزه براي يك گردشگر خارجي محاسبه شده است؟ چرا كه اگر بپذيريم بيشتر مسافران خارجي وارد شده  به گيلان از آسياي ميانه و به خصوص جمهوري آذربايجان هستند كه براي تجارت چمداني مي‌آيند، مدت اقامت آنها ممكن است حتي از يك روز نيز تجاوز نكند بنابراين پيش بيني هزينه 800 دلاري اقامت آنها محقق شدني نيست.
آنچه مسلم است ورود 138 ميليون دلار درآمد ناشي از گردشگران خارجي طي يكسال، تاثير كاملاً مشهودي ميتواند در چرخه اقتصادي گيلان بگذارد كه البته به نظر ميرسد چنين اتفاقي در سال گذشته رخ نداده است!