زنان گيلاني هم پيشتاز هستند
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢۸  کلمات کلیدی:

امسال براي زنان ايراني و از جمله گيلاني، سال كسب موفقيتهاي قابل توجهي بوده است.
علاوه بر دريافت جايزه صلح نوبل توسط شيرين عبادي، در گيلان نيز طي چند ماه اخير اخبار مختلفي در خصوص تصدي پستهاي مهم توسط زنان منتشر شده است. ايجاد پست مشاور زنان در فرمانداريها، انتصاب يك زن به عنوان رييس شعبه اي از بانك كشاورزي در رشت و بالاخره معرفي اولين زن شهردار در املش از جمله اين اخبار است. امري كه بي گمان نشاندهنده واقعيتهاي امروز جامعه در جهت نقش بارز و غيرقابل كتمان زنان در مناسبات گوناگون است.
واقعيت آن است كه زنان گيلاني به خاطر ويژگيهاي فرهنگي اين استان، شايستگي هاي فراواني براي ايفاي نقشي بهتر در جامعه دارند كه متاسفانه در بسياري موارد از اين نيروي عظيم غفلت شده است. براين اساس اكنون زمان آن فرارسيده تا زنان گيلاني به بازيابي جايگاه واقعي خود پرداخته و نقش تاريخي خود را همچنانكه در اقتصاد كشاورزي استان داشته اند، ايفا كنند.