تعطيلي سينماهاي گيلان يكي پس از ديگري
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱۱  کلمات کلیدی:

 سينما ايران بندرانزلي نيز تعطيل شد.
اين خبر كوتاه بي گمان بيانگر تنها گوشه اي از فشار اقتصادي بزرگي است كه بنگاههاي فرهنگي جامعه را در بر گرفته و حيات آنها را با تهديدي جدي مواجه ساخته است.
سينما ايران انزلي اولين سينمايي نيست كه طي يكي دو سال اخير در گيلان تعطيل شده است و آخرين آن نيز نخواهد بود، تعطيلي سينما سعدي در رشت و چند سينما در تالش، فومن و ... اين واقعيت را فرياد مي كنند كه بايد از سينما حمايت شود. فيلمهاي كنوني توان جلب مخاطب را ندارند و سينماداران حتي ديگر نميتوانند با سيلي صورت خود را سرخ نگهدارند.
مدير سينما ايران در گفتگو با ايرنا ميگويد: پس از 40 سال فعاليت اين سينما بكار خود پايان داد.
وي علت تعطيلي سينما را ناتواني در پرداخت حقوق، مزايا ، حق بيمه كاركنان و هزينه هاي جاري سينما اعلام نمود و گفت: درآمدهاي سينما پاسخگوي هزينه تعميرات و نگهداري تاسيسات و تجهيزات سينما نيست.
مدير سينما ايران انزلي همچنين جذاب نبودن فيلمها را دليل عدم استقبال مردم از سينما عنوان كرده است.