طغيان رودخانه در كردستان، بي آبي در رشت
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱٢  کلمات کلیدی:

 از عصر ديروز بسياري از محلات شهر رشت آب نداشتند و مردم با مشكل بزرگي بنام فقدان آب مواجه شدند.
افت فشار آب در روز گذشته كه بسياري از محلات رشت را فراگرفته بود، از صبح امروز به قطع كامل آب در اين محلات تبديل شد. صبح امروز ميشد چهره كودكاني را كه به مدرسه ميرفتند با صورتي نشسته را ديد،  ميشد در چهره مردم خواند كه ميپرسيدند اين مشكل كي حل خواهد شد.
در سالجاري اين مشكل يعني كمبود و قطعي آب براي سومين بار اتفاق افتاد و مشخص نيست با روند فعلي چند بار ديگر تكرار خواهد شد، شايد وقوع چنين مساله اي در هر كشور ديگري با بركناري چندين مسئول مواجه مي گشت اما در گيلان سرسبز! ما مدير آب و فاضلاب استان به عنوان مدير نمونه جايزه!! هم مي گيرد.
تبليغات گسترده اي كه در محور تصفيه خانه بزرگ آب رشت در سالهاي اخير صورت گرفته طي سالجاري بارها به زير سوال رفته و همه مي گويند: اين تصفيه خانه فقط نامش بزرگ است!
از غروب ديگر به هر خانه اي كه ميروي آشپزخانه ها مملو از ظروف نشسته اي است كه آرزوي ديدار آب را دارند!
ظهر امروز با روابط عمومي شركت آب و فاضلاب گيلان در رابطه با مشكل پيش آمده تماس گرفتم فردي كه از پشت خط پاسخ ميداد، گفت: ورودي آب تصفيه خانه كه
منبع آن رودخانه سپيدرود است بخاطر طغيان آب رودخانه سرچشمه در كردستان گل آلود شده است و همين موضوع موجب گرديده تا تصفيه خانه بزرگ رشت! به علت كدورت بالاي آب از مدار بهره برداري خارج شود. اين شركت پس از خارج شدن تصفيه خانه از مدار سريعاً اقدام به جايگزيني چاههاي آب موجود در شهر را كرد اما به علت افزايش جمعيت، عدم كشش چاهها و استفاده غير مجاز بسياري از منازل از پمپهاي آب در بسياري از محلات آب بطور كامل قطع گرديده است.
وي در پاسخ به اين سوالم كه اگر طغيان همچنان ادامه داشته باشد، چه خواهيد كرد، گفت: هيچ كاري نميتوان كرد، البته تمام تلاش را براي رفع اين نقص انجام خواهيم داد اما كدورت آب بايد به يك حد نرمالي
برسد.
با اين توضيحات بايد مردم رشت هميشه رودخانه هاي كردستان را آرام بخواهند چرا كه در غير اين صورت آبي براي آشاميدن و شستشو نخواهند داشت، هر چند برخي اخبار نيز حكايت از آن دارد كه مشكل پيش آمده ربطي به طغيان رودخانه ها ندارد بلكه عدم هماهنگي بين شركتهاي آب و فاضلاب و آب منطقه اي باعث بروز اين مشكل شده است. گفته ميشود كه شركت آب منطقه اي بدون هماهنگي با آب و فاضلاب دريچه هاي پاييني سد سپيدرود را باز كرده و گل و لاي ناشي از آن باعث پديد آمدن چنين معضلي گرديده است.
يك شاهد عيني مي گويد آب ورودي به تصفيه خانه بحدي آلوده بوده كه اطلاق آب گل آلود به آن درست نيست بلكه گل آب آلود بوده است!!