فرمانده انتظامي گيلان و مساله اي بنام چت
ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۱۳  کلمات کلیدی:

وقتي جوانان فضاي تفريح و ورزش نداشته باشند و در مسايل اوليه زندگي مانند اشتغال و ازدواج با موانع بسياري مواجه باشند،  رعايت مسايل معنوي از سوي آنان كمرنگ مي شود.
سردار رضا زارعي فرماندهي انتظامي گيلان چند روز پيش در گفتگويي مطبوعاتي و پس از ارائه آماري از عملكرد اين نيرو طي 8 ماه اخير در استان گيلان ، گفت: متاسفانه وقتي در كشور ما پديده اي همه گير مي شود ما سريعاً بدنبال مقابله با مصاديق علني آن مي رويم در حاليكه بايد بسترهاي ايجاد آن را شناخته و با نگاهي همه جانبه با اين پديده هاي منفي برخورد كنيم.
وي برخورد با مصاديق علني فساد در سطح جامعه را غير مفيد عنوان كرد و گفت: تا زماني كه خانه هاي در شهر وجود داشته باشند كه در آنها فساد صورت مي گيرد، برخورد با يك بي حجاب در سطح خيابان هيچ تاثيري ندارد، نيروي انتظامي بدنبال كشف بسترهاي فساد است.
زارعي استفاده از تكنولوژيهاي نوين را عاملي بسيار مهم در پيشرفت جوامع عنوان كرد و گفت: متاسفانه بعضي از جوانان ما عادت كرده اند كه از سطوح نازل علوم و تكنيكهاي پيشرفته استفاده نمايند.
وي چت را نوعي انتقال فكر و انديشه دانست و اظهار داشت: اما اينكار هم مي تواند داراي آسيبهاي وحشتناكي باشد.