آزادسازي واردات چاي خوب است يا بد؟(1)
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/٢٠  کلمات کلیدی:

 1 ـ خبر آزادسازي واردات چاي همچنان كه ميتواند برخي از تشكلهاي صنعت چاي داخلي را نگران كند، قادر است واردكنندگان چاي قاچاق را نيز از درآمدهاي هنگفتي محروم سازد.

اگرچه تشكلهاي چاي كشور با اين دليل كه انبوه واردات چاي خارجي موجب تنگ شدن عرصه بر توليدكنندگان داخلي ميشود، با هرگونه واردات چاي مخالفت مي ورزند، اما واقعيت آن است كه با وجود ممنوعيت واردات چاي خارجي، قاچاق فراوان اين كالا كه به گفته برخي مسئولان روزانه بالغ بر 200 تن ميشد، ممنوعيت رسمي را بي اثر ساخته و بازار مصرف را همچنان در اختيار چاي خارجي قرار داده بود.
براين اساس به نظر ميرسد كه مشكل چاي نه با ممنوعيت و محدوديت كه با حمايت و فرهنگ سازي حل شدني خواهد بود.

در حقيقت چاي ايران، دير يا زود چاره اي نداشت جز آنكه با رقباي خارجي خود روبرو شود و اين اتفاقي است كه بايد مي افتاد.