اجراي يك طرح تكراري
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٩/٢٤  کلمات کلیدی:

 حتما به ياد داريد كه سالها  قبل شهرداري رشت طي بخشنامه اي از تمامي صاحبان مغازه هاي سطح شهر رشت خواست كه درب كركره اي مغازه هايشان را براساس رنگ بندي خاصي كه براي هر خيابان در نظر گرفته بودند، رنگ آميزي كنند. و صاحبان مغازه ها هم مجبور شدند اينكار را انجام دهند.
و آيا يادتان هست كه چقدر اين كار چهره شهر را زشت و كريه كرده بود و نوع انتخاب رنگها نشان از عدم انجام يك كار كارشناسي شده در مورد اين طرح مي داد.
اما ديروز فاكسي به دفتر نشريه رسيد مبني بر اينكه رحمان انصاري شهردار جديد رشت خواستار رنگ آميزي يكپارچه درب كركره اي مغازه هاي شهر رشت شده است.
وي اينكار را در جهت استقبال از بهار و ايجاد چشم اندازهاي مناسب براي شهروندان و گردشگران عنوان كرد.
 بي ترديد آنچه كه باعث گرديد آن طرح با شكست مواجه شود علاوه بر نامناسب بودن درب بسياري از مغازه ها، انتخاب رنگهايي سرد و نامرغوب بود كه هيچ نشاني از زيبايي شناسي با خود نداشت و براين اساس ميل و احساسي در مردم برنمي انگيخت.
و بار ديگر آن ماجرا در حال تكرار است، طرح قبلي با شكست مواجه شد، آيا اين بار نيز شاهد شكست اين طرح خواهيم بود؟