271 نفر در گيلان كانديداي انتخابات مجلس شدند
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢  کلمات کلیدی:

 اول اينكه بادهاي گرم موسمي در هفته گذشته آنچنان هواي شهر رشت را آلوده كرده بود كه بسياري از مردم را بيمار كرد و اين مساله گريبان من را نيز گرفت و از جمعه شب تا روز گذشته بشدت بيمار بوده و حتي به سختي به سر كار ميرفتم و به همين دليل اميدوارم كوتاهي من را در نوشتن بپذيريد.
اما بعد... در زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس هفتم 271 نفر در گيلان نامنويسي كردند.
از ميان اين تعداد 31 نفر زن بودند كه شهرستان رشت با 15 نفر بيشترين تعداد زنان داوطلب را به خود اختصاص داد و در شهرهاي صومعه سرا و تالش هيچ زني كانديدا نشد.
مجموع كانديداهاي شهر رشت 91 نفر بودند كه مشهورترين آنها احمد رمضانپور، مودب پور، روشنك سياسي، شاه كويي، شفيعي، فياض زاهد و برادر من!! بودند.
15 نفر روحاني در ميان كانديداها وجود دارد كه بيشترين آن با 4 نفر مربوط به فومن و در شهرهاي انزلي، صومعه سرا، رودبار و لنگرود هيچ روحاني كانديد نشده است.
در شهرستان رشت نيز 3 نفر روحاني كانديدا شده اند.