ممنوعيت ورود و تبليغ چای خارجی!
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی:

اينهم مشارکت مخابرات در حمايت از چای داخلی!!