همايش‎ چشم‎ انـداز تجـارت در درياي‎‎ خزر در رشت‎
ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٦  کلمات کلیدی:

نخستين‎ همايش‎ چشم‎ انـداز تجـارت در درياي‎‎ خزر به‎ زودي در رشت‎ برگزار مي‎ شود.
دبير اين‎ همايش با اعـلام‎‎ اين‎ خبر افزود: همايش‎ چشم انداز تجـارت‎ در درياي‎ خزر به‎ منـظور افـزايـش‎ همكاريهاي‎‎‎ تجار,ي گردشگري و علمـي‎ ميــان‎ كشورهاي‎‎ حاشيه‎ درياي خزر برگزار مي‎ شود. 
كاردوست‎ افزود: در اين‎‎ همايش‎ نخستين بارتشكيل‎سازمان‎ همكاريهاي‎‎‎ تجاري حوزه‎ هاي درياي‎‎ خزر با شركـت‎ كشـورهـاي اطراف‎ ايـن‎ دريا پيشنهاد خواهد شد.
وي‎ با بيان‎ اينكه‎‎‎‎ از 59 مقاله رسيـده بـه دبيرخانه‎ همايش‎ چشم‎ انداز تجارت‎ در درياي‎ خزر 12 مقالـه‎ انـتخـاب‎ و قـرائت‎ مـي‎شـود افزود: در دو روز برگزاري‎ اين‎ همايش‎ سـه‎ ميزگرد با عنوانهاي‎ شيلات‎, توريسم‎, مـحيـط زيست‎‎, گذشته‎‎, حال‎, آينده تجارت در درياي‎ خزر و مبادلات‎ تجاري‎‎ ميان‎ كشـورهـاي حـوزه‎ اين‎‎‎ دريا با حضور انديشمنـدان و محـققـان داخلي‎‎‎ و خارجي برگزار مي شود.