يك حاشيه
ساعت ٧:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٥  کلمات کلیدی:

 نتايج انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي از زواياي مختلفي قابل ارزيابي است. اما مهمترين نتيجه اين انتخابات نشان مي دهد كه كانديداهاي محافظه كاران حتي عليرغم وجود شرايط و زمينه مناسب كه ناشي از نبود يك رقيب قدرتمند بود، قادر نيستند آراي قابل توجهي كسب كنند.
در حقيقت محافظه كاران اگرچه همانند انتخابات شورا متحد و منسجم عمل كردند اما موفق به كسب يك پيروزي خيره كننده  و دور از انتظار (آنچنان كه در بوق و كرنا كرده اند) همانند آنچه كه اصلاح طلبان در مجلس ششم بدست آورده‌اند، نشدند.
نتايج انتخابات در شهرهاي بزرگ ئ حتي متوسط مانند رشت بيانگر اين مطلب است كه كانديداهاي محافظه كاران با وجود تبليغات سنگين حدود 10 تا 15 درصد آرا را كسب كردند. امري كه نشاندهنده ميزان پايگاه اجتماعي اين طيف است.
اكنون اگرچه مجلس هفتم در اختيار محافظه كاران قرار گرفته اما آنان در آينده همچنان با چالشي بزرگ مواجه خواهند بود. چالشي كه بيش از هر چيز مربوط به ميزان پذيرش و مطلوبيت آنان نزد افكار عمومي است.