سهم گيلان از سفره كم بضاعت گردشگري كشور
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱۸  کلمات کلیدی:

 در حالي معاون امور عمراني استانداري، صنعت گردشگري را يكي از محورهاي عمده توسعه در گيلان قلمداد مي كند كه به علت ناكافي بودن امكانات و فقر زيرساختهاي مناسب، صنعت گردشگري هنوز جايگاه واقعي و نقش اساسي خود را در گيلان نيافته است.
نگاهي به گردش مالي صنعت توريسم در جهان نشاندهنده بازاري 700 تا 800 ميليارد دلاري است و با وجود آنكه در سال گذشته حدود 5/1 ميليون گردشگر خارجي از ايران ديدن نموده و رقمي بالغ بر 792 ميليون دلار وارد كشور كرده اند اما واقعيت آن است كه ايران در همين سال 800 ميليون دلار بيلان منفي در صنعت گردشگري داشته است. يعني كشورمان بيش از آنكه توريست پذير باشد، توريست فرست شده است.
حدود 120 پرواز هفتگي از ايران به دبي و آنتاليا بيانگر جايگاه نامناسب و ضعف ساختاري صنعت توريسم در كشور است و اين در حاليست كه گفته ميشود تركيه در سال گذشته 17 ميليارد دلار و چين يكصد ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد داشته اند. مقايسه اين ارقام با صادرات ساليانه نفت ايران كه حدود 20 ميليارد دلار است به وضوح عقب ماندگي و خسارتي كه از طريق فعال نبودن صنعت گردشگري به كشور وارد ميشود را روشن ميسازد.
براين اساس وقتي صنعت توريسم كشور قادر به جذب گردشگران خارجي نيست، گيلان نيز سهم چنداني از سفره كم بضاعت نخواهد داشت. بدين جهت آنچه كه باعث ناكارآمدي صنعت گردشگري كشور ميشود، فقدان سياستهاي مناسب در سطح كلان براي صنعت توريسم است كه در نتيجه آن گيلان نيز دچار آسيب شده است. هرچند كه در اين ميان ضعف امكانات توريستي را بايد همچنان به عنوان عاملي در جهت توسعه نيافتگي اين بخش در گيلان قلمداد نمود.