نوروز مردمی
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢  کلمات کلیدی:

نوروز باستاني بر شما دوستان عزيز پرشگون باد
متن زير مقاله اي است از استاد فريدون نوزاد محقق و نويسنده تواناي گيلاني كه در آخرين شماره روزنامه خزر در سال 82 به رشته تحرير درآمد.
ترديد روا نداريم كه نوروز ايراني، از جشنهاي پرشگون مردمي و ريشه در دل و جان مردم آزاده ايران دوانيده است كه همگام با شكوفايي طبيعت، رويكرد به مهر و دوستي و سرور و گشادگي را به ما پيشكش مي نمايد. نوروز بار زايي طبيعت و آغاز آفرينش است و نگهداشت آن را تا به اكنون و براي هميشه روزگاران موظفيم. كوششها كردند تا اين پاسداري را درهم بشكنند و آئينهاي مردمي را از ميان بردارند و نتوانستند و به ناتواني خويش در مبارزه خسته گشتند و آنگاه كه به متن تاريخ خيره مي شويم در مي يابيم تلاطم سهمگين قرون بر جبين ملل شكافهاي وحشتناكي ايجاد كرده، چه بسيار ملتها تاب تحمل رنجها، تلخيها و مصيبتها را نداشتند و تاريخ هستي آنها به نقطه پايان پيوست ولي ملت سرافراز ايران از همه گيرو دارها و مهالك اعصار بيرون جست ... و از اين پايداري هستي خويش را به كمال كشانيد.
پادشاهان و دارندگان قدرت برآن شدند اين آيين را به خويش نسبت دهند و نوروز را به نوروز سلطاني بدل كنند، باشد كه پايدار بمانند ولي كردار و خواسته آنان با هم تطابق نداشت، آنها رفتند و نوروز مردمي باقي ماند...