و بالاخره چاي و برنج آزاد شدند!
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٦  کلمات کلیدی:

 وزير بازرگاني در آخرين روزهاي سال گذشته گفته بود كه واردات چاي و برنج در سال 83 آزاد خواهد شد.
هرچند وي بر اين نكته نيز تاكيد كرده كه واردات اين دو محصول در سال جاري با اعمال حمايت كامل از كشاورزان و نرخ تعرفه اي سنگين، آزاد و از طريق تجاري مقدور خواهد بود. اما بي گمان چنين اقدامي تاثير زيادي بر وضعيت اين دو محصول عمده كشاورزي گيلان برجاي خواهد گذاشت.
بنابراين ضروري است كه بررسيهاي لازم براي مواجهه با اثرات منفي احتمالي چنين تغييراتي صورت پذيرد.
....................................................................

مصوبه اخير شوراي اقتصاد در زمينه نرخ خريد تضميني برنج مي تواند عاملي براي کاهش هزينه توليد برنج باشد.

دبير انجمن حمايت از برنج  کشور با بيان اين مطلب گفت: ميزان توليد برنج در سال گذشته حدود دو ميليون و200 هزار تن بود که با احتساب ذخيره موجود در انبارها ميزان کسري اين محصول حدود 400 تا 450 هزار تن  تعيين شده است.
جميل عليزاده شايق با اشاره به اينکه نيازسالانه کشور به برنج حدود دو ميليون و550 هزار تن است گفت: اين در حالي است که سالانه بيش 500 هزار تن برنج از طريق تعاوني هاي مرزنشينان ، واردات رسمي وزارت بازرگاني و قاچاق وارد کشور مي شود.
وي خواستار توجه بيشتر دولت در زمينه واردات غيرقانوني برنج شد و گفت: درزمينه قاچاق برنج نه وزارت بازرگاني و نه وزارت جهاد کشاورزي هيچ کدام مسوول  واردات غير قانوني برنج نيستند.
عليزاده شايق ميزان خريد برنج را از کشاورزان در سال جاري حدود 100 هزار تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته با همکاري سازمان تعاون روستايي و وزارت بازرگاني تمامي برنج عرضه شده شاليکاران خريداري شد.
وي با انتقاد از نرخ خريد تضميني اعلام شده  از سوي شوراي اقتصاد تصريح کرد: پيشنهاد انجمن حمايت از برنج و وزارت جهاد کشاورزي افزايش 10درصدي نرخ خريد تضميني برنج نسبت به سال گذشته بود که شوراي اقتصاد با افزايش 7 درصدي  نرخ خريد تضميني موافقت کرده  است.
عليزاده شايق گفت: اعلام دير موقع نرخ خريد تضميني برنج براي سال 83 موجب عدم برنامه ريزي کشاورزان براي کشت در سال آينده شده است .
وي مصوبه اخير شوراي اقتصاد را در زمينه نرخ خريد تضميني برنج عاملي مهم در کاهش هزينه توليد ذکر کرد و گفت: کاهش ضايعات برنج چه در حال توليد و چه در کارخانه هاي شالي کوبي ، افزايش توليد با بالابردن متوسط عملکرد در هکتار يا کشت ارقام پر محصول برنج  و کم کردن نيروي کار سه عامل اساسي درکاهش هزينه توليد برنج است.