قيمت همه كالاها افزايش يافت جز برنج!
ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٩  کلمات کلیدی:

 چند سالي مي شود كه با وجود نرخ قابل توجه تورم، قيمت برنج ايراني نه تنها افزايش نيافته بلكه حتي در مواردي شاهد كاهش نيز بوده است!
مقايسه قيمت انواع برنج حتي با ساير كالاهاي كشاورزي همچون پياز، سيب زميني، ميوه ها، حبوبات و حتي چاي نشاندهنده اين است كه شاليكاران حاصل دسترنج يكسال خود را به قيمتي مي فروشند كه شايد هيچ سودي براي آنان ندارد.
بي گمان تداوم چنين وضعيتي موجب خواهد شد تا سطح شاليزارها كاهش يافته و شاليكاران مجبور به انتخاب راههاي ديگري براي تامين معاش خود شوند. راههايي كه البته نه تنها به سود كشاورزي استان و كشور نخواهد بود بلكه بر اقتصاد گيلان تاثيرات منفي عميقي خواهد گذاشت.
قيمت برنج سالهاست كه رشدي نداشته و با توجه به آزاد شدن واردات اين محصول و حجم زيادي نيز كه يا به صورت قاچاق و يا از طريق تعاونيهاي مرزنشينان وارد مي شود، به نظر نميرسد كه برنج داخلي شاهد دوره پررونقي در آينده نزديك باشد.
براي نجات برنج داخلي چاره اي نيست جز آنكه ضمن توجه به نياز مصرف كنندگان، راهكاري براي افزايش درآمد شاليكاران از جمله توسعه صادرات و كشت دوم به اجرا گذاشته شود.