فقط شماليها چاي داخلي مصرف مي‌كنند!
ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢  کلمات کلیدی:

در حاليكه همه ساله حدود 50 تا 60 هزار تن چاي خشك در ايران توليد مي‌شود، برخي آمارها حكايت از آن دارد كه از اين تعداد تنها 10 الي 15 هزار تن به مصرف داخلي رسيده و بقيه راهي انبارهايي مي شوند كه تاكنون حدود 200 هزار تن چاي بدون مشتري مانده داخلي را ظرف چند سال گذشته  در خود جاي داده‌اند!
از آنجا كه براساس برآورده‌هاي مسئولان مصرف ساليانه چاي ايران 100 تا 110 هزار تن است، سالانه حدود 90 هزار تن چاي خارجي كه اكثرا به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند، به مصرف داخلي مي‌رسد!
چاي ايراني به دلايل مختلف طرفداران چنداني ميان مصرف كنندگان داخلي ندارد و به نظر ميرسد كه ذائقه اكثريت ايرانيان طي چند دهه گذشته بشدت به چاي اسانس زده خارجي عادت كرده است. براساس برخي تحقيقات بيشترين حجم از 10 تا 15 هزار تني نيز كه از چاي ايراني در داخل كشور مصرف مي‌شود، مربوط به استانهاي گيلان و مازندران است. يعني تنها توليدكنندگان چاي داخلي آن را مصرف مي كنند!
صنعت چاي ايران براي خروج از بحراني كه گريبانگيرش شده، بيش از هرچيز نيازمند حمايت مصرف كننده است و اين جز از طريق تبليغات و تغيير ذائقه ايرانيان بدست نمي‌ايد. امري كه هرچند طي يكسال اخير آغاز شده اما براي موفقيت به گامهاي بلندتري در زمينه تبليغات و گسترش دامنه آن نياز دارد. بايد ايرانيان را ترغيب كرد تا چاي ايراني مصرف كنند.