آن ادعا، اين هشدار
ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٥  کلمات کلیدی:

 يكي از چهره هاي شاخص محافظه كاران كه از وي به عنوان يكي از نواب رياست مجلس هفتم نيز نام برده مي شود، در سخناني كه روزنامه ايران آن  را نقل كرده، گفته است كه چنانچه استانداران بخواهند سر به سر نمايندگان مجلس هفتم بگذارند، واكنش نشان خواهيم داد.
بيان چنين سخاني در هنگامي كه هنوز مجلس هفتم تشكيل نشده و نحوه تعامل كارگزاران دولت با نمايندگان معلوم نگرديده را چگونه ميتوان ارزيابي كرد؟ آيا برخي قصد ندارند تا با ابراز چنين ديدگاههايي از هم اكنون بر بعضي از مشكلات و ناكارآمديهاي احتمالي سرپوش گذاشته و آن را به گردن ديگران بياندازند؟
شايد از اين پس هرگونه مخالفت استانداران با نظرات و درخواستهاي برخي نمايندگان مجلس هفتم را به حساب سربه سر گذاشتن بگذارند و احتمالاً تصميم بگيرند تا برخورد كنند!