80 مغازه در بازار بزرگ رشت سوخت
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٦  کلمات کلیدی:

 80 مغازه در بازار بزرگ رشت در حوالي مسجد كاسه فروشان دچار حريق شد و در آتش سوخت.
اين آتش سوزي كه از ساعت 30/21 يكشنبه شب از يك مغازه روسري فروشي آغاز شده بود با سرايت به پاساژ قيصريه فخر و راسته كتابفروشان به حدود 80 مغازه خسارات كلي وارد كرد.
آتش پس از 3 ساعت توسط مردم و آتش نشاني مهار و اطفاي كامل آن تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه بطول انجاميد.

گستردگي آتش سوزي بحدي بود كه ماموران آتش نشاني از شهرهاي انزلي، لاهيجان،  آستانه اشرفيه و سنگر نيز براي اطفاي حريق به رشت آمدند.
اين آتش سوزي هيچ تلفات جاني نداشت اما بالغ بر دهها ميليارد تومان خسارت وارد كرده است. البته پليس رشت اعلام كرد ميزان خسارت و علت آتش سوزي در دست بررسي است.
اكثر مغازه داران و مردم اين منطقه از رشت از وضعيت لوله هاي آتش نشاني و ساير امكانات آنان بسيار گله مند بودند. مردم، شلينگهاي پاره و ماموراني كه با بادگير در صحنه حاضر بودند را از علتهاي اصلي گسترش آتش بيان ميكردند.