افغانيهاي گيلان ميروند
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢۱  کلمات کلیدی:

 صبح ديروز با هماهنگي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استان گيلان 108 افغاني به كشورشان بازگشتند.
تا قبل از اين  و طي 5 مرحله تعداد 721 افغاني ديگر نيز از گيلان به كشورشان مراجعت كرده بودند.
در گيلان مجموعاً 3818 اتباع خارجي مجاز و غيرمجاز تا پيش از اين ساكن بودند.
تاكنون 320 ازدواج قانوني بين مردان خارجي با زنان ايراني در گيلان انجام شده بود، همچنين 173 مرد افغاني با بانوان گيلاني ازدواج موقت كرده بودند.
امسال آخرين سال حضور افغانيها در گيلان خواهد بود و از سال آينده با آنان برخورد خواهد شد و كارفرماياني كه از كارگران افغاني استفاده كنند به محاكم قضايي معرفي خواهند شد.