" دراکولا " وارد گيلان شد
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٥  کلمات کلیدی:
همزمان با افزايش گرماى هوا و رطوبت نسبي، افزايش تهاجم "دراکولا" موجب
بروز التهابات پوستي و مشکلاتي براى مردم استان گيلان شده است .
تعجب نکنيد،اين دراکولا ان موجود هراس انگيز فيلم هاى ترسناک نيست ،بلکه
سوسک نارنجي رنگي با نام علمي PEDRUS" "است که در بدن آن سمي با نام
علمي pedren"" وجود دارد.
اين حشره به محض تحريک باترشح سم بر پوست بدن باعث بروز تاولهاى شديدى
همراه با درد ،سوزش ،خارش ميشود .
دراکولا حشره اى شبيه مورچه با بندهاى قرمزو سياه است و به حدى آرام بر بدن
مينشيند که تماس آن با پوست احساس نميشود.
جمعيت اين حشره با گرم شدن هوا و بالا رفتن رطوبت افزايش مييابد و در
تابستان ، بسيارى از ساکنان استان و يا مسافران گيلان را دچار ضايعات پوستي
ميکند.
به گزارش ايرنا،اين حشره که از قدرت پرواز نيز برخوردار است بيشتر پس
از بارندگي ديده ميشود و به نور سفيد بسيار علاقمند است .
افرادى که در ساحل دريا ، فضاى باز و يا باغها اقامت يا کار ميکنند،
کودکان بازيگوشي که به هر گوشه و کنارى سرک ميکشند و بانوان خانه دارى که
به کار پاکيزه سازى و جابجايي اشياء خانه ميپردازند در اين فصل بيشتر
در معرض خطر تماس با اين حشره قرار دارند.
دکتر بهزاد سليمي از متخصصان پوست بندرانزلي اظهارداشت : در اثر ترشح
سم دراکولا بر روى پوست ، فرد در محل ضايعه احساس سوزش و کشيدگي ميکند و
پس از بهبودى زخم که بين يک تا دو هفته به طول ميانجامد رنگ پوست ناحيه
آسيب ديده تغيير ميکند و تا مدتي به همان صورت باقي ميماند.
اين متخصص پوست توصيه کرد : در صورت تماس حشره دراکولا با پوست بهترين
کار شستشو با آب است .
وى تاکيد کرد، درصورت ايجاد ضايعه بر پوست بايد از خارش منطقه آسيب
ديده خوددارى شود درغير اين صورت زخم گسترش مييابد.
دکتر سليمي افزود : استفاده از پماد يا محلول کالامين در ايجاد تسکين
خارش و سوزش موثراست و شست و شوى مکرر نيز مفيد واقع ميشود.
دراکولاى کوچک گيلان ، اگرچه مانند آن "دارکولاى "معروف خون قرباني را
نمينوشد،اما ميتواند با ايجاد سوزش ، خارش ،تاول و زخم قرباني را براى
مدتها از شکل و قيافه بيندازد