انتخاب رئيس جديد شوراي شهر رشت در پرده اي از ابهام
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢٧  کلمات کلیدی:
در حاليكه بزودي شوراي جديد شهر رشت كار خود را آغاز خواهد كرد، اين سوال بطور جدي مطرح شده است كه اعضاي دومين دوره شوراي شهر رشت از ميان خود چه كسي را به عنوان رئيس شورا برخواهند گزيد. اعضايي كه هر يك ميتوانند مدعي احراز چنين پستي باشند!
هر چند كه برخي ار ناظران سياسي، اكثريت اعضاي شوراي شهر رشت را متمايل به جبهه اصلاحات قلمداد ميكنند اما تركيب اين شورا نشان ميدهد كه هيچيك از اعضاي آن نميتوانند مطمئن باشند كه آراي اكثريت حتي ضعيفي را براي رياست خود جلب نمايند. چرا كه حتي اصلاح طلبان اين شورا نيز از طيفها و احزاب مختلفي برخاسته و در شرايط حاضر گمان نميرود كه بر رياست رئيس سابق اين شورا به توافق دست يابند و اين در حاليست كه به نظر ميرسد كه جريان مقابل نيز با چنين مشكلي روبروست!
آنچه مسلم است تعيين رئيس براي شوراي شهر را بايد اولين و بزرگترين چالش فراروي شوراي شهر رشت دانست. رئيسي كه بي ترديد نقشي تعيين كننده و كارساز در آينده تصميم گيريهاي شورا برعهده خواهد داشت. و براين اساس نتيجه تصميم شوراي شهر رشت در انتخاب رئيس براي خود، ميتواند تعيين كننده جهت و نام شهردار آينده شهر باشد.
با توجه به چنين گمانه زنيهايي است كه از هم اكنون برخي شوراي جديد شهر رشت را مواجه با چالشهاي بيشتري در مقايسه با دوره نخست آن مي بينند!