سال گذشته ۲۰ درصد ماهي کشور در استان گيلان توليد شد
ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٦  کلمات کلیدی:

 معاون تکثير و پرورش آبزيان شيلات گيلان گفت : سال گذشته اين استان با توليد
۱۸
هزارو۱۲۱ تن ماهي ،۲۰ درصد ماهي توليدى کشور را به خود اختصاص داد.
"
اسدالله قاسميان "افزود : استان گيلان با برخوردارى
از مزارع پروش ماهي گرم آبي و سرد آبي، آبهاى طبيعي، آبهاى نيمه طبيعي
چاههاى کشاورزى و شاليزارها بسترهاى مناسب توليد انواع ماهيان است .
وى خاطرنشان کرد : دربرنامه سوم توسعه ، سهم استان گيلان براى توليد ماهي
در سال گذشته ،۱۳ هزارو۶۹۰ تن تعيين شده بود که عملکرد اين استان درسال
مذکور۳۳ درصد رشد داشت .
وى در ادامه افزود : ۲۳ طرح شيلاتي پارسال توسط معاونت تکثير و پرورش
آبزيان استان گيلان در آبهاى داخلي اين استان به اجرا درآمد.
وى اين طرح ها را شامل پرورش ماهي گرم ابي و سردآبي، کشت توام برنج و
ماه ، پرورش ماهي قزل آلا در شاليزار بااستفاده از آب چاههاى کشاورزى ،
پرورش ماهي سوف ، پرورش توام شاه ميگو آب شيرين با کپور ماهيان و پرورش
فيل ماهي در استخرهاى خاکي و پرورش ماهي قزل آلا در اراضي ساحلي عنوان
کرد.