تجمع کارگران کارخانجات فومنات
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱۱  کلمات کلیدی:

تجمع کارکنان کارخانجات نساجی فومنات در محور رشت ـ فومن باعث اخلال در عبور و مرور خودروها در اين مسير شد.

به گزارش ايسنا جمعی از کارکنان شرکت کارخانجات نساجی فومنات با تجمع در جلوی این کارخانه، باعث ایجاد صفهای طویلی ازخودروها در این مسیر شدند که تا زمان مخابره این خبر همچنان ادامه دارد. گفتنی است يکی از علل اين تجمع اين است که کارکنان اين کارخانه بيش از هفت ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند.