زندكينامه‎ جلال‎‎ آل احمد
ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٦/۱۸  کلمات کلیدی:

جلال‎‎ الدين سادات‎ آل احمد يازدهـم‎ آذر سال‎ 1302 در محله‎ سيدنصرالدين‎ بـازار تهران‎ به‎ دنيا آمد و 18 شهريور سـال‎ 1348 در خانه‎ ساحلي‎ خود در اسالم‎ در گذشت‎. ادامه