بدون شرح!
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۸/٢  کلمات کلیدی:

قبل از هر چيز بايد از اين موضوع تاسف خورد كه برخي روزنامه نگاران گيلان كه خود را اصلاح طلب نيز مي دانند، به ورطه اي افتاده اند كه در آن وقتي مي خواهند شخص و يا نهادي را مورد انتقاد قرار دهند، از همان روشي بهره ميجويند كه يك روزنامه معروف  بداخلاق هم بهره مي برد!

موضوعي كه البته چندان نيز عجيب نيست چرا كه وقتي براي تخريب, بهانه اي وجود ندارد, بديهي است كه بعضي ها با استفاده از همان تز ُهدف وسيله را توجيه مي كندً , با سرهم كردن برخي شنيده هاي راست و دروغ, تحريف واقعيات و دروغ پردازي به نتايجي مي رسند كه مايلند. چرا  كه اينان معتقدند حق يكي است و آن هم البته در دستان آنهاست!

اخيرا يكي از اين روزنامه نگاران در وبلاگ شخصي خود به موضوع ديدار اعضاي شوراي مركزي خانه مطبوعات گيلان با استاندار پرداخته تا در آخر به گردانندگان روزنامه خزر حمله كند.  چرا كه اين روزنامه در يكي از شماره هاي خود به برخي رانت خواري ها در سطح مطبوعات استان اعتراض كرده بود!

در ابتدا قصد پاسخگويي به مندرجات وبلاگ روزنامه نگار فوق را نداشتم چرا  كه هر فرد آگاهي مي داند كه موضوع گرفتن موبايل حتي اگر تحت شرايطي باشد كه وي نوشته (كه البته نيست) در شوراي مركزي قبلي خانه مطبوعات گيلان اتفاق افتاده و نه فعلي,  اما در مطلب مورد  اشاره به گونه اي موضوع مطرح شده كه گويي اعضاي فعلي موبايل گرفته‌اند!! با  اين وجود ذكر چند نكته خالي از لطف نخواهد بود:

 در خصوص ديدار شوراي مركزي خانه مطبوعات با  استاندار گيلان اين نكته قابل ذكر است كه اصولا در اين ديدار هيچ گفتگويي در مورد كاغذ سهميه اي مطبوعات نشده تا  استاندار بگويد كه موضوع كاغذ به من ربطي ندارد, بلكه بحث كاغذ در ارتباط با رانت خواري يك روزنامه خاص بود. (روزنامه اي كه از قضا وبلاگ نويس منتقد ما نيز در آن سمتي دارد!) مسئله اي كه استاندار نيز قول پيگيري آن را داد.

نكته ديگر اينكه طرح موضوع مسكن و تشكيل تعاوني مسكن براي اعضا در شوراي مركزي خانه مطبوعات بسيار پيش از سخنان استاندار در مراسم روز خبرنگار  سال گذشته , مطرح شده بود و سخنان استاندار نيز قول پيگيري موضوع تلقي مي شده است, بنابراين خانه مطبوعات از همان آغاز فعاليت شوراي جديد پيگير مسائلي همچون مسكن, ايجاد كتابخانه, دوره هاي آموزشي و برگزاري جشنواره هاي مختلف بود. موضوعاتي كه تاكنون بسياري از آنها تا حدودي جامه عمل به خود پوشيده و در زمينه مسكن نيز نه تنها از سوي استاندار بلكه از طرف يك نهاد موثر ديگر ابراز تمايل شده تا تعدادي خانه در اختيار اعضاي خانه مطبوعات قرار گيرد. موفقيتي كه البته مي دانيم چندان به مذاق منتقدان خانه مطبوعات خوش نخواهد آمد!

از سوي ديگر در مطلب وبلاگ مورد نظر به يك سرمقاله در روزنامه خزر اشاره مي شود كه در آن گفته شده ارشاد همانگونه كه امتياز نشريه مي دهد بايد از آنها حمايت نيز بكند. حال چرا اين موضوع بديهي و اصولي به مذاق آقايان خوش نيامده نكته اي است كه خودشان بايد پاسخگو باشند.

و در خاتمه ايشان به برخي مطبوعات كه فقط چاپ مي شوند تا آگهي ثبتي و رپرتاژ  ادارات را چاپ كنند، حمله مي‌كند. دوستان لطف فرموده به عنوان نمونه مقايسه اي بين خزر و روزنامه آقايان داشته باشند تا ببينند چه كسي بيشتر آگهي ثبتي و رپرتاژ ادارات را چاپ مي كند.

بعد از تحرير: هنوز براي ما اين سئوال باقي است كه چرا هر وقت خزر به رانت خواري در مطبوعات گيلان اشاره مي كند, يك روزنامه خاص و بعضي از همكاران خود را موظف به پاسخگويي دانسته و جبهه گيري مي كنند؟!