تشكلهاي شاليكاران، توليدكننده يا واردكننده؟!
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۸  کلمات کلیدی:
اين پيشنهاد كه واردات برنج توسط تشكلهاي توليدكنندگان داخلي برنج صورت گيرد، (توسط ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان در گفتگو با ايسنا ارائه شد) چه فايده اي ميتواند براي شاليكاران داشته باشد، پيشنهادي كه پيش از اين توسط يكي از نمايندگان مجلس در مورد چاي نيز عنوان شده بود.(بازهم توسط ايرج نديمي در گفتگو با ايسنا ارائه شد)
بي ترديد برنج به عنوان مهمترين و اصلي ترين منابع درآمدي استان، نقشي بي همتا در اقتصاد گيلان ايفا ميكند. بنابراين ورود انبوه انواع برنج خارجي كه در سالهاي اخير بازار برنج را در كشور با ركود مواجه نموده، مشكلات بسياري را براي شاليكاران به وجود آورده است. امري كه لزوم كنترل واردات و حل مشكلات شاليكاران را دوچندان ميسازد. اما در اين ميان بايد توجه داشت كه واردات برنج توسط تشكلهاي شاليكاران كه البته فراگير نيز نيستند، اگر با نظارت صورت نگيرد، نه تنها ميتواند موجب نوعي انحصار شود و اين تشكلها را از اهداف اصلي خود كه همانا حمايت از توليدات داخلي هستند، دور سازد بلكه منجر به افزايش مشكلات شاليكاران بر اثر مرتبط و مخلوط شدن واردات برنج با بحث توليد داخلي ميگردد.
براين اساس براي اجراي چنين پيشنهاداتي در ابتدا بايد تحقيق كرد كه آيا در ساير كشورهاي برنج خيز نيز اينگونه عمل شده است و يا آنان روشهاي ديگري براي حمايت از كشاورزان خود در پيش گرفته اند.