۱۴ کيلوگرم مواد مخدر درشرق استان گيلان کشف شد
ساعت ٢:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۱۱  کلمات کلیدی:

۱۴ کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک در گلوگاه چابکسر استان گيلان کشف
و ضبط شد. دراين ارتباط چهار نفراز قاچاقچيان حرفه اى مواد مخدر شناسايى و دستگير
شدند. 
قاچاقچيان اين ميزان مواد مخدر رااز منطقه قوچان استان خراسان حمل وقصد فروش آن را در شهرهاى گيلان داشتند.
درهشت ماهه سالجارى در استان گيلان بالغ بر۳۸۰ کيلو انواع مواد مخدر کشف وضبط شد، که ۸۰ درصد اين کشفيات از نوع ترياک بوده است .