آشتي با فرهنگ
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۳٠  کلمات کلیدی:
هنوز سالنهاي نمايشي كه سال گذشته در اوج بحران در رشت و برخي از شهرهاي گيلان تعطيل شده بودند، بسته اند و البته در اين ميان هيچكس از عدم فعاليت اين سينماها در عرصه فرهنگي خود گله و اعتراضي نميكند چرا كه وقتي همين چند سينماي باقيمانده استان نيز با سالنهايي خالي از تماشاچي مواجه اند، اصولاً چه نيازي به تلاش و هزينه براي راه اندازي مجدد سينماهاي تعطيل شده؟!
اكنون كه قرار است تا طرح فروش نيم بهاي بليت در سينماهاي كشور و البته ابتدا در تهران به اجرا درآيد، اين اميدواري وجود دارد تا سينماهاي گيلاننيز رونق گرفته و سالنهاي خالي آن بار ديگر انباشته از مخاطبان هنر هفتم شود.
بي ترديد جذب مخاطبان هر چند محدود توسط اين طرح، ميتواند حداقل از بحران صنعت سينما كاسته و از تعطيلي سينماهاي بيشتر جلوگيري نمايد وگرنه سينما نيز چون ساير بخشهاي فرهنگي همچون كتاب، مطبوعات، تئاتر و ... دچار معضلات حادي هستند كه تنها اجراي طرحهايي چون فروش نيم بهاي بليت، قادر به حل آنها نيست. بلكه بايد موجب شد تا مردم سهمي از سبد خريد خود را به كالاهاي فرهنگي اختصاص دهند. بايد مردم را با مقولات فرهنگي آشتي داد.