طرح توسعه جهانگردي در ماسوله توسط يونسكو
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۱٩  کلمات کلیدی:
به گفته فرماندار شهرستان فومن سازمان يونسكو امسال طرح بين المللي توسعه جهانگردي را در ماسوله اجرا ميكند.
سازمان يونسكو از امسال طرح بين المللي توسعه جهانگردي را در مناطق كوهستاني هشت كشور آسيايي نپال، پاكستان، قرقيزستان، هند، قزاقستان، ايران، بوتان و تاجيكستان اجرا ميكند كه در ايران اين طرح با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي در شهرك تاريخي ماسوله اجرا ميشود.
پاينده فرماندار فومن در اين زمينه گفت: طرح بين المللي توسعه جهانگردي شامل دو بخش ترويجي و آگاهسازي و ايجاد فرصتهاي اقتصادي است كه با تهيه نقشه از منطقه تاريخي ماسوله، براي برگزاري جشنواره، ايجاد كارگاههاي فرهنگي و هنري، موزه و مطالعه اشيا، و آثار تاريخي و باستاني، پاكسازي محيط زيست و ساخت و تجهيز ميهمان سرا برنامه ريزي ميشود.