زمستان به گيلان برگشت
ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/۸  کلمات کلیدی:
حتي پيش از آنكه مردم گيلان با پديده جوي جديدي با عنوان ال نينو مواجه شوند كه ثمره آن خشكسالي و كمبود آب در چند سال گذشته بود، شايد كمتر سالي را به ياد داشته باشند كه مجبور باشند در ارديبهشت ماه هنوز بخاريهاي خود را روشن نگهدارند. چرا كه بهار گيلان هنوز آغاز نشده، زمستاني شد تا گيلانيها همچنان لباس گرم بپوشند.
بارشهاي مداوم باران به همراه كاهش محسوس دماي هوا كه در چند روز اخير شدت بيشتري يافته و حتي احتمال طغيان رودخانه ها و سيل را نيز به وجود آورده، اين سوال را مطرح ميسازد كه آيا بدنبال پديده ال نينو، اكنون شاهد دوران ديگري از شرايط جوي خواهيم بود كه سرما و بارانهاي شديد مشخصه آن است؟
امري كه بي ترديد بر كشاورزي استان تاثيري مستقيم گذاشته و همچون سال گذشته، آغاز كشت برنج را با تاخير و خسارت مواجه خواهد كرد. بنابراين پيش از آنكه دير شود مسئولان استان با همكاري كارشناسان اداره هواشناسي و اساتيد دانشگاه بايد براي مقابله با عوارض چنين احتمالي آماده شوند.