اصلاح طلبان شوراي شهر رشت ناكام در اولين گام
ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/۱٥  کلمات کلیدی:
بالاخره پس از حدود 2 ماه انتظار، شوراي جديد شهر رشت در اولين جلسه خود هيات رئيسه اي را برگزيد كه بر خلاف برخي پيش بيني ها اعضاي مورد حمايت احزاب اصلاح طلب هيچ جايي در آن نداشتند. امري كه نشاندهنده موقعيت شكننده اصلاح طلباني است كه تا پيش از اين تصور ميرفت داراي اكثريتي ضعيف اما تعيين كننده در اين شورا باشند.
واقعيت آن است كه تا قبل از انتخابات هيات رئيسه، بسياري باور داشتند كه اصلاح طلبان راه يافته به شوراي شهر رشت چنانچه دست به ائتلاف بزنند، قادر خواهند بود اكثريت آن را در اختيار داشته و رئيس شورا را از ميان خود برگزينند كه البته براين اساس حتي گمانه هايي نيز در خصوص رئيس اصلاح طلب شوراي شهر رشت در سطح محافل سياسي و مطبوعاتي استان مطرح بود.
اما آنچه كه در جريان راي گيري انتخابات هيات رئيسه دوره دوم شوراي شهر رشت اتفاق افتاد، نشان داد كه اصلاح طلبان در معادلات خود دچار خطاي محاسباتي شده و شورا تركيبي ديگرگونه يافته است كه البته آن را از نحوه تقسيم آراي 5 به 4 رئيس شورا به سهولت ميتوان يافت. امري كه برخي ناظران از آن به عنوان ناكامي اصلاح طلبان شوراي شهر رشت در اولين گام خود ياد كردند!
با اين وجود اگرچه اصلاح طلباني كه وارد شوراي شهر رشت شدند، مورد حمايت حزب و گروه واحدي نيستند به نحوي كه از همان ابتدا دستيابي به ائتلاف حتي بر سر حدااقلها را نيز توسط آنان دشوار مي نمايد اما اكنون به نظر ميرسد كه اعضاي اصلاح طلب شورا با حذف يك چهره، به شناخت و توافقي ضمني با يكديگر رسيده اند. چرا كه به نظر ميرسد آنان با نگاهي به آينده دريافته اند كه وجود يك اقليت قوي و متحد به اكثريتي ضعيف و شكننده ترجيح خواهد داشت.