قهرماني مي ماند، نوبخت كناره گيري ميكند
ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/۱٧  کلمات کلیدی:
هفته گذشته دو خبر در محافل سياسي و مطبوعاتي استان گيلان بازتاب فراواني داشت.
خبر اول اينكه دكتر محمدباقرنوبخت نماينده 4 دوره مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي در همايش جوان كه در شهرستان صومعه سرا برگزار شده بود، اعلام كرد كه كه براي دوره هفتم مجلس خود را كانديدا نخواهد كرد. وي دليل خود را واگذاري كار به جوانان و بيماري ذكر كرد هر چند به نظر ميرسد عوامل ديگري نيز در اين تصميم دخيل باشند اما عدم حضور نوبخت در انتخابات مجلس شانسي بزرگ را از محافظه كاران حداقل به لحاظ آماري گرفت، اما بي گمان چنين اتفاقي مورد استقبال اصلاح طلبان نيز نخواهد بود، چرا كه نوبخت (دبيركل حزب اعتدال و توسعه) به طيفي تعلق دارد كه از آنها به عنوان عقلاي جناح راست ياد ميشود.
هرچند نوبخت در انتخابات رياست جمهوري سال 76 با يك خطاي محاسباتي ناطق نوري را به عنوان كانديداي مورد حمايت خود برگزيد، اما بايد انصاف داد كه وي در بسياري از تحولات چند ساله اخير اعتدال را رعايت كرده است. به نحوي كه عده اي در مقايسه با برخي مدعيان اصلاح طلبي (كه فقط بدنبال دوختن كلاهي از اين نمد براي خود بودند) حضور وي را در برخي معادلات سياسي حتي به سود اصلاح طلبان دانسته اند. بي ترديد عدم حضور نوبخت در مجلس، خط اعتدال را در طيف مقابل اصلاح طلبان كمرنگ خواهد كرد.دكتر نوبخت از افرادي است كه حضور وي در مجلس و استان ميتواند به تقويت و گسترش فضاي گفتگو و تفاهم كمك كند. شايد بسياري از نقطه نظرات نوبخت در خصوص مسايل اجتماعي (كه چند بار در نشستهايي با من بطور صريح از آنان سخن گفت) را بسياري از به اصطلاح اصلاح طلبان امروزي نيز به آن باور ندارند.
خبر ديگر هم به شايعه تغيير روح اله قهرما ني چابك معاون اداري مالي و برنامه ريزي استانداري گيلان مربوط ميشود.
پس از آنكه من در يكي از شماره هاي دو هفته قبل روزنامه خزر از تغييراتي در سطح فرمانداران و بخشداران و معاونتهاي استانداري گيلان و همچنين از احتمال كانديداتوري قهرماني و محمد زالفي (فرماندار رشت) براي انتخابات مجلس هفتم از حوزه انتخابيه رودسر خبر دادم، تماسهاي بسياري در خصوص صحت و سقم خبرهاي فوق با من گرفته شد، و اطلاعات بيشتري در اين زمينه به من منتقل گرديد، تا اينكه هفته گذشته در ديداري اتفاقي، قهرماني خود در باره اين خبر از من سوالاتي كرد. قهرماني ميگفت كه سنگر معاونت استانداري گيلان كمتر از نمايندگي نيست و اگر هدف خدمت باشد همينجا نيز ميتوان خدمت كرد و با توجه به شرايط حاضر من كانديدا نخواهم شد.
اشاره قهرماني از شرايط حاضر به مساله استاني شدن انتخابا ت مربوط ميشد، يعني وي در صورت استاني شدن انتخابات احتمالاً خود را كانديدا خواهد كرد. اما وي در اين ديدار نكات ديگري را نيز عنوان كرد كه بسياري از معادلات پيچيده تغيير و تحولات آينده استانداري گيلان را روشن ميسازد. وي از حمايت استاندار گيلان از بحث كانديداتوري خود سخن گفت و همچنين از حمايت حسن زادگان نماينده فعلي مردم رودسر در مجلس. دوستي ميگفت كه حسن زادگان به قهرماني گفته كه اگر وي وارد بحث انتخابات در رودسر شود او مسئول ستاد انتخاباتي قهرماني خواهد شد.
حدود 2 سال قبل وقتي علي صوفي استاندار وقت گيلان از سوي خاتمي به عنوان وزير تعاون انتخاب شد، صحبت از انتخاب استاندار جديد گيلان مطرح شد و بسياري از چهره هاي داخل و خارج استان براي تكيه زدن بر صندلي استانداري گيلان از سوي احزاب، مطبوعات و چهره هاي سياسي استان مطرح شدند. علي باقري معاون سياسي امنيتي وقت استانداري گيلان(مديركل فعلي سياسي وزارت كشور)، تبادار معاون برنامه ريزي وقت استانداري گيلان، قهرماني معاون عمراني وقت استانداري گيلان و بسياري ديگر جزو چهره هاي مطرح بودند. اما موسوي لاري وزير كشور سلطاني فر را به عنوان استاندار معرفي كرد. از 3 معاون استانداري گيلان كه هر سه خود را براي احراز پست استانداري كانديدا كرده بودند، قبل از آمدن سلطاني فر به گيلان تبادار از گيلان رفت، علي باقري چند ماهي در گيلان ماند و سپس به وزارت كشور رفت، اما قهرماني همچنان در گيلان و در استانداري باقي مانده هر چند از معاونت عمراني به معاونت برنامه ريزي و اداري مالي منتقل گرديد. گفته ميشود كه حمايتهاي صفدر حسيني وزير كار و امور اجتماعي كشور و علي صوفي وزير تعاون كه زماني قهرماني معاون هر دوي انان بود، در ماندگاري قهرماني بي تاثير نبوده چرا كه موسوي لاري و ... چندان اعتقادي به حضور قهرماني در گيلان ندارند.
حسن زادگان نماينده مردم رودسر ارتباط بسيار نزديكي با سلطاني فر دارد. وي همچنين خطرناكترين رقيب خود در حوزه انتخابيه رودسر براي انتخابات را عزت اله تقوائيان ميداند. تقوائيان كه از چهره هاي اصلاح طلب رودسر است در اين حوزه انتخابيه كه شامل رودسر، چابكسر و كلاچاي مي باشد بيشتر در چابكسر و كلاچاي طرفدار دارد و بنابراين با امدن قهرماني كه خود اهل كلاچاي مي باشد آراي تقوائيان پايين آمده و حضور قهرماني به نفع حسن زادگان پيش بيني ميگردد. و از سوي ديگر اگر قهرماني بخواهد كانديدا شود بايد از شغل خود استعفا دهد و اين يعني تغيير معاونت برنامه ريزي استانداري گيلان بدن هيچ هزينه اي.