حاشيه اي بر يك سانحه رانندگي در گلسار
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٢/٢٩  کلمات کلیدی:
خبر يك حادثه رانندگي كه صبح چهارشنبه گذشته در رشت رخ داد، خيلي زود در تمام شهر پيچيد. پويا مهراني، جواني كه هنوز تحصيلات دبيرستاني خود را به اتمام نرسانده بود، اين بار قادر نشد اتومبيل پاترول را كه به سرعت پيش ميرفت، كنترل كند. اتومبيل به گفته برخي شاهدان پس از برخورد با جدول به هوا پرتاب ميشود و با سقف به زمين اصابت ميكند، پويا در جا فوت كرده و حال دو سرنشين ديگر خودرو نيز كه از دوستان وي بودند وخيم گزارش شده است.
گفته ميشود اين سانحه چنان شديد بوده كه ماموران آتش نشاني رشت براي خارج كردن پويا و مصدومان حادثه ناچار به برش اتومبيل شدند. اتومبيلي كه ديگر چيزي از آن باقي نمانده است.
پويا مهراني فرزند يك كارخانه دار معروف رشت است. او نيز چون بسياري از جوانان شهر به خصوص در گلسار به دنبال هيجان بود. هيجاني كه او آن را در سرعت جستجو ميكرد.
اگرچه مدتي قبل پليس گيلان به خانواده ها و جوانان هشدار داده بود كه اقدام به توقيف خودروهايي خواهد كرد كه با سرعت زياد در خيابانهاي شهر تردد ميكنند، اما واقعيت آن است كه برخي از خيابانهاي رشت از جمله بلوار گيلان مدتهاست به پيستي براي اتومبيل راني و البته كورس گذاري جوانان تبديل شده و همه روزه ميتوان در اين خيابان شاهد صحنه هاي خطرآفرين رانندگان جوان بود. امري كه موجب شده تا معمولاً در بلوار گيلان تصادفات زيادي رخ دهد. اما با وجود تصادفات بسيار، هيچگاه اين جوانان از تداوم كار خود باز نمي مانند. گويي آنان تصور ميكنند كه حادثه هيچگاه به سراغ آنان نخواهد آمد!
مرگ دلخراش و تاسف بار پويا مهراني هشدار ديگري بود براي همه. اگر پويا رفت، بايد به فكر نجات پوياهاي ديگر شهرمان باشيم. چرا كه هيجان و هيجان خواهي از ويژگيهاي غيرقابل حذف شخصيت جوانان و نوجوانان است.
واقعيت اين است كه نميتوان تنها با هشدار دادن و نهي كردن از هيجان خواهي جوانان جلوگيري نمود. تنها راه كنترل اين ويژگي شخصيتي تنها كاناليزه كردن آن است.
اگر مسئولان و همه ما ميخواهيم تا ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم، بايد راه انتقال هيجان خواهي جوانان را به كانالهاي كم خطر بيابيم. بنابراين وقتي نميتوان رفتاري را حذف كرد بايد به جستجوي راهي براي مناسب سازي آن رفت.
براين اساس اكنون زمان آن فرا رسيده است تا رشت صاحب زمين مخصوص و يا پيست اتومبيلراني شود. پيستي كه در آن جوانان بتوانند در فضايي كم خطر هيجانات خود را تخليه كنند.