از فولاد مباركه تا فولاد گيلان!
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۳/۸  کلمات کلیدی:
روزنامه اي محلي به نقل از استاندار گيلان نوشته بود كه در آينده، گيلان به قطب توليد فولاد كشور تبديل ميشود.
در اين خصوص ذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه يكي از ارزوهاي ديرين گيلانيان داشتن صنعتي پويا و افتخار آميز است و البته ايجاد مجتمع فولاد در اين استان را نيز بايد در اين راستا ارزيابي كرد، اما شواهد و اخبار منتشر شده حكايت از آن دارند كه مجتمع فولاد گيلان (خزر) داراي حجم توليدي به ميزان 500 تن است كه البته در مقايسه با ديگر كارخانجات فولاد كشور، توليدي اندك به شمار رفته و به عبارتي كارخانه اي كوچك محسوب ميشود. بنابراين چگونه ممكن است گيلان قطب توليد محصولي باشد كه در آن ظرفيت توليد اندكي دارد؟!
آنچه مسلم است هيچگاه قرار نبوده كه گيلان قطب فولاد كشور باشد چرا كه اين استان از سويي به علت مشكلات زيست محيطي ناشي از توليد انبوه فولاد و از سوي ديگر به سبب كمبود زمين براي ايجاد يك مجتمع عظيم، اصولاً زمينه اجراي چنين پروژه اي را ندارد.
واقعيت آن است از اينكه گيلان را قطب هر چيز مثبتي ببينيم خوشحال خواهيم شد اما بي گمان تنها وعده هاي غيرقابل تحقق و مبالغه آميز، اين آرزو را دست يافتني نخواهد كرد.