جنگلهاي شمال نابود ميشوند؟
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۳/۱۳  کلمات کلیدی:
هر چند طي سالهاي اخير، كاهش بهره برداري و قاچاق چوب در جنگلهاي شمال چنين تعبير ميشد كه از حجم تخريب جنگلها كاسته شده است اما بسياري از كارشناسان معتقدند آنچه باعث اين امر شده، كاهش سطح جنگلها بوده و نه چيزي ديگر، بعبارت ديگر آنان اعتقاد دارند كه ديگر جنگلي براي قاچاق و تخريب باقي نمانده است!
واقعيت ان است كه روند تخريب جنگلهاي شمال به حد خطرناكي رسيده و هر روز از سطح جنگلها به بهانه هاي مختلف كاسته ميشود. اكنون زمان آن فرارسيده تا مسئولان استان ضمن توجه به هشدارها نسبت به روند روزافزون تخريب جنگلها، برنامه هاي علمي تري را براي جلوگيري از اين وضعيت به اجرا درآورند.