تظاهرات پراكنده در رشت
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۳/٢۸  کلمات کلیدی:
دقايقي قبل حدود 20 تا 30 جوان در خيابان مطهري رشت اقدام به سر دادن شعارهايي كردند. همچنين شنيدم چنين حركتهايي در چند خيابان ديگر شهر از جمله چهارراه ميكائيل، لاكاني و امام نيز صورت گرفته و درگيريهاي پراكنده اي نيز به وجود آمده است.
وضعيت ظاهري شهر ناآرام و از چهره مردم نيز اين را ميتوان دريافت، با كوچكترين صدايي و يا بوق ماشيني همه عكس العمل نشان ميدهند.
گفته ميشود كه حضور مردم از ميدان بانك ملي رشت آغاز گرديده كه پس از حضور نيروي انتظامي و يگان ويژه، مردم به سمت پارك شهر حركت كردند. آنگونه كه شنيدم پارك شهر شاهد حضور جمعيت فراواني بوده كه در لحظاتي نيز اين حضور با درگيري هايي نيز همراه شده و نيروي انتظامي و يگان ويژه مردم را از اين محل متفرق كرده است.
هنوز هيچ خبر موثقي از درگيري شديد بدستم نرسيده ولي انگار كساني كه از پارك شهر رانده شدند در ساير خيابانهاي شهر اقدام به دادن شعار و انجام تظاهرات كردند.