راه رفتن با چشمان بسته
ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٤  کلمات کلیدی:
چند وقت پيش دوست عزيزم سياوش براي من نوشت كه اگر تلويزيون لاريجاني دعوت كند چند نفر در پارك محتشم جمع ميشوند؟
يادتان هست كه براي روز 15 خرداد در سراسر استان فراخواني داده شد تا بر عليه نمايندگان گيلاني امضاء كننده نامه به مقام رهبری در رشت راهپيمايي برگزار شود. همه نوع امكانات داشتند، امنيت برايشان برقرار بود، حتي با اينكه براي راهپيمايي مجوز لازم را هم نداشتند، اما پليس نتوانست و يا نخواست از راهپيمايي آنها جلوگيري كند. اما در نهايت حدود 300 تا 400 نفر بيشتر جمع نشدند، اما در تظاهرات اخير بدون استفاده از تريبونهاي رسمي و بيشتر به صورت دهان به دهان چيزي حدود 5 هزار نفر جمع شدند، آقايان چشمهايشان را بسته اند و با چشم بسته بر روي مو راه ميروند، اين نوع راه رفتن، افتادني در پي خواهد داشت.
ميتوان با باز كردن چشمها، مطالبات مردم را ديد، ميتوان خلاء هاي موجود را تا حدودي پر كرد، فقط چشمها را بايد باز كرد.