تشخيص جهت باد!
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢۳  کلمات کلیدی:

 البته اين از عجايب روزگار نيست كه برخي مطبوعات و افراد كه تا پيش از اين تلاش وافري مي‌كردند تا چهره‌اي مردمي و يا حداقل در راستاي اكثريت مردم از خود بروز دهند، اكنون بي محابا به اصلاح‌طلبان يورش برده و براي آنان چنگ و دندان نشان مي‌دهند!‌‌
بي گمان اين دسته از افراد و يا نشريات اگر قادر به درك بسياري از معقولات نباشند، در تشخيص جهت باد يد طولايي داشته و به سرعت مي‌توانند خود را با آن هماهنگ سازند!‌
آيا براستي اينان تصور مي كنند كه مردم حافظه تاريخي ندارند؟!