زن زورگير در رشت دستگير شد

زني كه تحت عنوان مسافر مرتكب سرقت به عنف شده بود، توسط پليس رشت دستگير شد.
جريان از اين قرار بود كه بيژن با وانت پيكان خود از ميدان مصلي رشت به طرف تهران در حركت بود كه در بين راه زني بنام زهرا 25 ساله را به عنوان مسافر سوار ميكند، اما زهرا در بين راه با قمه اي كه بهمراه داشته، بيژن را تهديد كرده و مبلغ پانصد هزار تومان وجه نقد و سه فقره چك تضميني 50 هزار توماني و يك فقره بيست هزار توماني را از وي زورگيري نموده و متواري ميگردد.
پليس رشت پس از اطلاع از اين زورگيري و پس از شناسايي، وي را دستگير كرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید