اشتباه بزرگ

انگار انتخاب 3 گزینه از بین 3 گزینه موجود برای حوزه انتخابیه شهرستان رشت آنقدر سخت و طاقت فرسا بود که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گیلان پس از چندین جلسه و بارها تغییر زمان برای اعلام لیست خود در نهایت به این نتیجه رسید که از اعلام آن صرف نظر نمایند!
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گیلان برای انتخابات مجلس هشتم بدون هیچ توجیه قابل دفاعی و تنها به این دلیل که اولویتهای اول آنان رد صلاحیت شدند از اولویتهای دوم و سوم خود نیز گذشتند.
واقعیت این است که پس از رد صلاحیت احمد رمضانپور نماینده سابق مردم رشت که پیش بینی آن  زیاد هم سخت نبود ستاد ائتلاف اصلاح طلبان بر روی گزینه هایی همچون دکتر صادق زاده و اسماعیل حاجی پور به اجماع رسیدند اما انتخاب نفر سوم  آنها را با چالش هایی مواجه ساخت که در نهایت عطای اعلام لیست را به لقایش بخشیدند.
ستاد ائتلاف  اصلاح طلبان گیلان در انتخابات گذشته شوراهای شهر و انتخابات پیش رو نشان دادند که از اتحاد و انسجام لازم برخوردار نبوده و باید در این زمینه  فکری اساسی صورت گرفته تا از انفعال بیش از پیش احزاب اصلاح طلب در گیلان و سرخوردگی بدنه اجتماعی آنان جلوگیری شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید