جنب و جوش كانديداهاي مجلس در گيلان آغاز شد

در شهرهاي مختلف استان گيلان فعاليتهاي غيرعلني كانديداهاي انتخابات مجلس هفتم آغاز شده و بسياري از چهرههاي استان فعاليت خود را براي اين انتخابات از هم اكنون آغاز كردند. ليست اسامي كساني كه نام آنان به عنوان كانديداها ي احتمالي در شهرهاي مختلف در محافل سياسي استان مطرح است در ذيل مي آيد:
رشت: محمدباقر نوبخت(نماينده 4 دوره مردم رشت در مجلس)، احمد رمضانپور( نماينده 2 دوره مردم رشت)، الياس حضرتي(نماينده فعلي مردم تهران و 3 دوره مردم رشت) مودب پور(پسر نماينده متوفي مردم رشت در دوره ششم مجلس)، فياض زاهد(عضو شوراي سياستگذاري حزب همبستگي و كانديداي دوره قبل كه در دور دوم در مقابل رمضانپور شكست خورد)، روشنك سياسي(كانديداي دوره قبل مجلس)، محمدرضا رباني(از چهره هاي سياسي استان كه در چندين دوره كانديدا شد اما راي نياورد)، سروش اكبرزاده(عضو فعلي شوراي شهر رشت و رئيس دوره قبل اين شورا)، محمدحسين شاه كويي(عضو دوره نخست شوراي شهر رشت)، سارنگ، رحيم اسلامپرست (دبيركل حزب ميهن اسلامي).
لاهيجان و سياهكل: كامل خيرخواه(نماينده سابق لاهيجان)، بهرام يعقوبي، كامران احمديان، ايرج نديمي (نماينده فعلي اين شهر)، محمد صفري، علي حديثي، عزيزي، جمشيدي، صفرعلي كريمي، صاحبدل، پورحيدري. ـــــ‌ آستارا: تقي بادوام، شاهپور مرحبا(نماينده سابق آستارا)، حسن زحمتكش(نماينده فعلي) ـــــ‌ رودبار: سليم مرعشي(نماينده فعلي رودبار)، گلشني(نماينده سابق)، پورميرزايي ـــــــ صومعه سرا: قاسم رمضانپور(نماينده سابق اين شهر و معاون فعلي وزير پست و تلفن)، محمدتقي رنجبر(نماينده فعلي )، كاظم دلخوش، ‌ـــــــ آستانه اشرفيه: رضا صالح جلالي(نماينده فعلي)، حسن شاخصي (نماينده دوره قبل)، رضاپور، داداشي(معاون فرهنگي سابق ارشاد گيلان)، اصغر شكرگزار ــــــــ تالش: عسكر اسلامدوست(نماينده فعلي)، اسداله اطهري (استاد دانشگاه)، بهمن محمدياري(نماينده دوره قبل) ــــــ‌ رودسر: داود حسن زادگان(نماينده فعلي)، عزت اله تقوائيان، رهبري(نماينده سابق)، روح اله قهرماني(معاون اداري و مالي استانداري گيلان)، احمد مرادي، علي اكبري، ناصر صميمي، محمد زالفي(فرماندار رشت) ـــــــــ فومن و شفت: رسول جماعتي(نماينده فعلي)، محسن باقري(مديركل تعاون استان)، ناصر عاشوري(نماينده سابق)، علي ميرزايي، رضا خاكسارــــــــــ‌ لنگرود: محمود اخوان(نماينده فعلي)، پرويز صيقلي، لاهوتي، زماني، عمويي ــــــــ‌ بندرانزلي: حسن خسته بند(نماينده فعلي)، عبدالغفار شجاع(نماينده سابق)، حق شناس (مديركل كشتيراني استان)، دنيامالي(رئيس سابق منطقه ويژه انزلي).

/ 0 نظر / 4 بازدید