ماسوله در خطر!

در حاليكه قرار است با همكاري يونسكو، طرح جامع گردشگري در ماسوله ايجاد شود، گفته ميشود اين شهرك تاريخي كه از عجايب معماري و تنها شهرك پلكاني جهان به شمار ميرود، در معرض خطر ريزش قرار دارد.
در خبرها آمده بود كه سقف تعدادي از مغازه هاي جمعه بازار ماسوله به دليل بارندگيهاي شديد در حال فروريختن است.
به گفته كارشناسان، سقفهاي ماسوله در كنار هم ايستايي دارند و وقتي يكي از سقفها فرو بريزد، بقيه سقفها نيز به همين وضع دچار خواهند شد.
واقعيت آن است كه اگر از دريا و جنگلهاي گيلان بگذريم، مهمترين ويژگي كه گردشگران را به اين استان جلب ميكند، وجود شهرك منحصر بفرد ماسوله است. شهركي كه ضمن داشتن هويت و ارزش تاريخي و فرهنگي، با جذب سالانه 700 هزار گردشگر، موجب زايش درآمد اقتصادي هنگفتي براي منطقه ميشود. بنابراين حفظ چنين مجموعه اي بايد در اولويت كاري مسئولان قرار گيرد. چرا كه هرگونه آسيب ديدن بافت ماسوله، بازتابهاي منفي گسترده اي در سطح افكار عمومي داخلي و خارجي برجاي خواهد گذاشت.
براين اساس نبايد اجازه داد تا مشكلاتي كه در اماكن تاريخي و توريستي برخي استانها پديد آمده در گيلان تكرار شود. براي آنكه ماسوله همچنان شگفت انگيز باقي بماند، بايد در تعمير واحدهاي آسيب ديده آن اقدامي فوري كرد و بي گمان به علت اهميت موضوع، ضروري به نظر ميرسد تا از سوي مسئولان استان نيز هياتي مامور پيگيري امر شود.

/ 1 نظر / 2 بازدید
reyhan

به به برادر ! رسيدن به خير ... خيلی قشنگ بود ...